Rut och Rot hanterar Corona på olika sätt

Rut och Rot hanterar Corona på olika sätt

I rut- och rotavdragets april-siffror kan vi börja se effekten av Corona-viruset. Men för ännu bättre förståelse behöver vi se maj-siffrorna pga att rut/rotavdraget sökes i efterhand. Efter en initial stor turbulens i branschen verkar det flesta företagen ha anpassat sig till en ny verklighet. Men det är väldigt olika beroende på tjänsten som erbjuds.

Totalt sett ökade rutbranschen med 5% i april, mycket tack vare säsongsstjänster. Rotbranschen ökade med 18% jämfört med april förra året.

För hemstädning som är klart störst med drygt 70% av ruttjänsterna så har det skett en nedgång med cirka 10% i april jämfört med trenden hittills i år, men det är ändå i nivå med förra årets omsättning. Barnpassning har gått klart sämst med en nedgång med 22% jämfört med förra året.
För trädgård och rot-tjänster går det däremot väldigt bra, se tabellen nedan.

TjänstÖkningOmsättning april 2020
IT-tjänster47 %21 MSEK
Trädgård34 %141 MSEK
Flytt9 %83 MSEK
Reparation av vitvaror3 %7 MSEK
Hemstädning0 %689 MSEK
Barnpassning– 22 %8 MSEK