Återhämtningen för branschen fortsätter

Återhämtningen för branschen fortsätter

I statistiken från Skatteverket som publicerades 4e november 2020 kan vi se att rutbranschen fortsätter att utvecklas positivt efter nedgången i våras. Vi ser dock att oktober 2020 är på en lägre nivå än i oktober 2019, så den positiva utvecklingen vi såg i september verkar ha mattats av något. Det ska bli väldigt spännande att se och följa hur november utvecklas.

* Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Rutbranschen som helhet ligger just nu ungefär 4% lägre i oktober 2020 mot oktober 2019.

Hemstäd

Städning i hemmet är den bransch som utgör den största andelen i hemservice-branschen, ungefär 70% av alla rutavdrag görs inom städning. Här kan vi notera en uppgång mot tidigare månad, men ändå en tydlig avmattning i jämförelse mot tidigare år. Nedgången för oktober, i jämförelse med fjolårets oktober månad är -10%.

Rutstatistik per bransch:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.