Rutbranschen fortsätter att utvecklas positivt

Rutbranschen fortsätter att utvecklas positivt

Trots hårdare restriktioner under årets första månader noterar vi positiva signaler från branschen. Januari har nästan varje år en väldigt hög nivå av godkända rut-avdrag, till stor del förklaras det av att RUT måste sökas senast 31a januari efterföljande år – vilket skapar ett behov av att säkerställa att alla fakturor är skickade för förgående år och därför ser alltid januari-siffrorna lite extra positiva ut. Januari 2021 hade lägre nivå av godkända RUT-avdrag än januari 2020 och det kan beror på årets tuffa stålbad för branschen, där färre fakturor fick vänta till efter årsskiftet för att likviditet är viktigare än någonsin. Därför är det svårt att uttala sig om branschen i januari. Däremot har februari-sifforna nu inkommit och där noterar vi positiva tongångar. Februari är alltid en månad med lägre aktivitet, men jämför vi med februari 2020 så ökar branschen med hela 14%!

Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Hemstäd som utgör ungefär 70% av RUT-branschen som helhet uppvisar precis samma trend som Rutbranschen som helhet. Värt att notera är att vi ”bara” har en uppgång på 8% i jämförelse med februari 2020. Det är otroligt skönt för branschen att den försätter att utvecklas positivt, trots hårdare restriktioner och fortsatt hemarbete för många. Men att uppgången är längre än branschen som helhet visar också på att det finns flera branscher som utvecklas väldigt mycket under början på 2021.

Det finns flera branscher som har haft en positiv start på året. I jämförelse med tidigare år så är det egentligen bara en bransch som fortsatt har stora utmaningar. Det är barnpassning.

De två vinnarbranscherna, sett till hur februari brukar se ut för dem. Är Flyttbranschen och IT-service-branschen. Här noterar vi en otroligt stark februari-månad. Flytt ligger på nivåer som är 33% över februari 2020, medan för IT-tjänster noterar vi en makalös 60% större marknad än samma månad tidigare år.

Informationen är hämtad från skatteverket. De publicerar löpande uppdateringar kring nivåerna för godkända RUT-avdrag. Man kan ta del av deras statistik här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.