Hemstäd och branschen hela 24% högre i maj!

Hemstäd och branschen hela 24% högre i maj!

I juni har vi fått in siffror från skatteverket som främst avser arbeten utförda i maj. Maj 2020 var en tid av stor osäkerhet, pandemin hade pågått tre månader och det var nya besked nästan varje vecka om hur man skulle förhålla sig. Rut-branschen var på nivåer som var lägre än på över två år. Det är därför väldigt glädjande att vi noterar nya rekordsiffror för en maj-månad. Branschen är hela 24% större än vad den var i maj 2020. Det innebär att fler privatkunder får stöd i sin vardag och framförallt innebär det i stort att många fler människor kan arbeta i branschen!

Totalt omsätter branschen nästan 1,3 miljarder kronor i maj, baserat på att vi uppskattar branschen som två gånger rutavdraget samt +10% som schablon för avgifter och material.

Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Hemstäd växer också på samma sätt som branschen i stort i maj. Det är otroligt glädjande att se att hemstäd äntligen växer lika mycket som branschen i stort. 2020 var städhjälp i hemmet nere på nivåer som motsvarade 2017 års bransch, tre års tillväxt var då borta. Flera aktörer fick permittera sin personal, och vissa blev tvungna att till och med skära ner sin personalstyrka. Men med nya rekordnivåer för branschen i maj så ökar trycket och behovet av hemstädstjänsterna.

Vi kan se att branschen klarar sig bra, trots att många fortfarande sitter hemifrån. Så när vi blickar mot en höst med lättade restriktioner och en minskad smittspridning så ser det väldigt ljust ut för branschen!

Det är glädjande siffror från så gott som alla branscher som vi följer. Det är fortsatt enbart barnpassning som är på längre nivåer än tidigare år, en bransch som troligtvis kräver ett minskat hemarbete för att återfå sin tillväxt.

Trädgård växer med ungefär 16% i jämförelse med fjolåret, och då måste man komma ihåg att även 2020 var ett kanonår för trädgård. Branschen har växt med nästan 50% på två år. Hjälp i trädgården är en tjänst som verkligen behövs både med och utan pandemi.

Flytt hade inte heller någon stor avmattning under 2020, och där noterar vi en marknad som är hela 30% större än fjolåret. Däremot ser vi en viss avmattning mot förra månaden – en effekt som vi inte brukar se för flytt-branschen i maj.

Reparationer av vitvaror verkar ha tagit ett rejält kliv i maj, det är ett så pass stort kliv att vi måste vänta några månader för att kunna avgöra om detta är en trend eller inte. Det skulle vara mycket glädjande om vi såg ett skifte i hur man förhåller sig till reparationer – inte minst utifrån ett miljöperspektiv.