Branschen växer under första sommarmånaden

Branschen växer under första sommarmånaden

Nu har vi fått in siffrorna från juni och det är riktigt fina tillväxtsiffror. Marknaden är 22% högre i juni 2021 än motsvarade månad 2020, och då ska nämnas att 2020 var en rekordmånad för juni – trots då rådande pandemiläge. Juni brukar vara en månad när branschen minskar något i jämförelse med maj, men vi ser nu att vi har en ökning istället. Det kan bara tolkas mycket positivt och att det fortfarande rekommenderas hemarbete visar att vi har ett trendförskjutning i orsaken till att man köper hushållsnära tjänster. Det är nog inte längre tid som är den viktigaste drivkraften, utan även bekvämlighet. När vi till hösten ser en återgång till kontoren så kan vi nog få två driftkrafter för marknaden, både tid och bekvämlighet. En kombo som kan skapa en rejäl skjuts för branschen.

Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Hemstäd växer med 20% i jämförelse med juni 2020. För hemstädbranschen ser vi också den fina trenden med en högre juni månad än maj månad. Värt att notera är att 2020 också var en rekordmånad så att juni tangerar faktiskt den näst bästa månaden någonsin för branschen – något som inträffade i mars i år.

Trädgård växer fint under juni, med en högre tillväxttakt i (jämförelse med månaden innan) än någonsin förut. Trädgård brukar växa fint under andra halvåret varje år – så vi går med stor säkerhet mot ett rekordår för branschen.

Flyttmarknaden växer rejält i jämförelse med fjolåret, nästan 38% större marknad än året innan.

IT-tjänster fortsätter växa och ligger fortsatt över rekordåret 2020, juni 2021 var 26% än juni 2020, och hela 127% större än två år tidigare (2019).

Reparation av vitvaror har hittat tillbaka till sin tidigare trend, och den otroliga uppgång vi såg i maj berodde på en avvikelse och inget trendbrott. Marknaden utvecklas dock fortsatt positivt och ligger nu 40% högre än i fjol – men fortsatt är det en liten marknad.

Barnpassning fortsätter vara den minst framgångsrika branschen med RUT-avdrag. Juni 2021 ligger lägre än den gjorde två år tidigare. Men det är en bransch som troligtvis kräver att hemarbetet minskar rejält för att den ska återhämta sig.