Månad: oktober 2021

Bra tempo i branschen i september

Rutbranschen är 21% större i september 2021, i jämförelse med fjolåret. Det är ännu en stark siffra från branschen som visar att vi har etablerat en ny högre nivå 2021. Ökningen, i jämförelse med fjolåret, är till stor del driven av Hemstäd (56%), men riktigt intressant är att Flytt-marknaden bidrar med hela 25% av tillväxten.
Läs mer