Bra tempo i branschen i september

Bra tempo i branschen i september

Rutbranschen är 21% större i september 2021, i jämförelse med fjolåret. Det är ännu en stark siffra från branschen som visar att vi har etablerat en ny högre nivå 2021.

Ökningen, i jämförelse med fjolåret, är till stor del driven av Hemstäd (56%), men riktigt intressant är att Flytt-marknaden bidrar med hela 25% av tillväxten. Flytt-branschen är ungefär en femtedel så stor som Hemstädsbranschen, och att den då bidrar med hela 25% av den totala tillväxten betyder att Flyttbranschen verkligen tar ett stort kliv uppåt i september 2021. Frågan är hur lång tid det kommer ta tills Flyttbranschen blir större än Trädgård och blir branschen näst största bransch?

Rutbranschen omsätter ungefär 1,3 miljarder kronor i September 2021.

Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Hemstäd

Hemstäd växer med 18% i september. Det innebär att branschen omsätter ungefär 826 miljoner kronor. Historisk så ser vi alltid en säsongseffekt i september, där nivåerna är lägre i september än i augusti. Förra året var ett annorlunda år med ett väldigt avvikande mönster under nästan hela året. Bortser vi från 2020 så noterar vi en positivt avvikande effekt för städbranschen i september 2021, där marknaden faktiskt växer i jämförelse med föregående månad!

Övriga branscher

Trädgård växer med 14% och Flytt växer med hela 53% i september 2021 i jämförelse med 2020. Flytt, tillsammans med hemstäd är verkligen årets vinnarbranscher!

IT-tjänster noterar vi en nedgång i, i jämförelse med fjolårets rekordår. Men fortsatt höga nivåer när vi tittar på flera års sikt.

Barnpassning är fortsatt en liten rutbransch, men i september noterar vi ett skutt för branschen och kanske börjar stålbadet avta för denna bransch. Nu när hemarbete minskar så borde branschens viktiga bidrag till livspusslet bli mer uppmärksammat av fler, och branschen kanske får ännu mer skjuts under sista månaderna under året.