Återigen högt tryck i RUT-branschen

Återigen högt tryck i RUT-branschen

I december redovisade skatteverket hur mycket svenska folket har gjort RUT-avdrag för under november. Vi på rutbarometern gör en beräkning varje månad av branschens storlek – alltså inte själva avdragets storlek. Det gör att vi alltid kommer kunna skapa träffsäker statistik, som är oberoende av hur rutavdraget är utformat. RUT-avdraget medger ett avdrag på 50% av arbetskostnaden. Därför beräknar vi marknaden som ”två gånger RUT-avdraget” + 10%. De extra 10% som vi adderar beror på att de flesta RUT-aktörer även tar betalt för material, startavgift eller liknande som inte medger rätt till RUT-avdrag. Då får vi en bra bild över branschens totala storlek.

I november 2021 noterar vi en storlek på marknaden som för första gånger överstiger 1,5 miljarder kronor! Det är den högsta nivån någonsin uppmätt för RUT-branschen.

I nedan graf visar vi RUT-branschens utveckling under de senast 5 åren. Där kan man tydligt se den starka positiva trend som branschen har.

Vid en jämförelse mellan november 2020 och november 2021 noterar vi en ca 24% större bransch. Det är positiva nyheter för alla aktörer som är med och skapar fina bolag och levererar produkter och tjänster inom denna kraftigt växande bransch.

Hemstäd

Hemstäd noterar också rekordnivåer. Hemstädning är RUT-branschens i särklass största sektor och är mycket nära att omsätta den magiska nivån en miljard kronor under en månad. Branschen är ca 24% större 2021 än vad den var motsvarande månad i fjol.

Övriga marknader

Övriga marknader noterar inte samma rekord-nivåer som hemstäd, men ändå klart högre nivåer än marknaden låg för ett år sedan. Trädgård ligger så gott som på samma nivå som förgående månad, men ungefär 10% högre än 2020. Flytt däremot har haft ett otroligt år, och november 2021 ligger hela 56% högre än vad sektorn omsatte för bara ett år sedan.