2021 avslutades med ännu ett rekord

2021 avslutades med ännu ett rekord

Vi kan nu summera ett väldigt bra år för RUT-branschen. Vi har noterat flera månader med nya rekord och på helåret så summerar vi nu en uppgång för hela RUT-branschen på över 15%. i jämförelse med 2020. Hela branschen växer i stort, och de två största sektorerna, Hemstäd och Trädgård växte med ungefär 13%. Det som ledde till att branschen i stort är främst att Flytt-tjänster med RUT-avdrag växte med hela 34% i jämförelse med fjolåret..

Tittar vi enbart på december månad så ser vi en tillväxt på drygt 12% i jämförelse med fjolåret.

Hemstäd växte med 13% vilket är något mer än branschen i stort. Hemstäd dominerar starkt bland rut-sektorerna och utgör ungefär två tredjedelar av hela branschen. Tillsammans med Trädgård och Flytt utgör dessa tre sektorer 94% av hela RUT-branschen.

Trädgård växte med 4% i december i jämförelse med fjolåret, vilket är en mycket svag tillväxt, men det ska poängteras att trädgård hade ett riktigt bra år 2020 och ändå växer sektorn ytterligare 2020. Totalt växte branschen 13% under helåret 2021 i jämförelse med 2020.

Flytt-sektorn hade en rejält omsättnings-spik under december 2020, som tämligen snabbt korrigerade ner till en ägre nivå. Men ändå noterar vi en större marknad för flytt i december 2021 i jämförelse med fjolåret. Med en uppgång på helåret på 34% är Flytt-sektorn den mest framgångsrika inom Rut branschen.

IT-tjänster avslutar också väldigt starkt och växte med 20% på helåret mot 2020.

Reparation av vitvaror och barnpassning växer något på helåret, men är fortsatt väldigt små i relation till övriga sektorer.