Februari 2022 på samma nivå som 2021

Februari 2022 på samma nivå som 2021

Vi ser alltid en säsongs-inbromsning i februari, vilket beror på färre utförda uppdrag under januari. Fler är lediga, och privatekonomin är mer ansträngd än andra månader. Däremot ser vi en väldigt stor inbromsning under februari. Vi är tillbaka på samma nivå som februari 2021, vilket är en oväntad stor inbromsning. En stor spridning av omnikron-varianten kan vara en förklaring.

Vi kommer följa branschen noga de närmaste månaderna för att se om effekten var temporär eller en större inbromsning som kommer pågå längre. Sedan vi fick siffrorna för februari så har vi sett hur det globala säkerhetsläget har blivit sämre och en stor prisökning för främst energi och vissa matvaror. Det kan få konsekvenser för branschen om hushållens ekonomier blir mer ansträngda.

Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Hemstäd har haft en ännu större inbromsning än branschen i stort och vi kan se att vi noterar t.o.m. lägre nivåer i februari 2022 än vi gjorde i februari 2021. Det är inte orimligt att anta att just omnikron-virusets enorma framfart i januari påverkade denna bransch mer än många andra. Många städbolag är tydliga med sina kunder att de ska avboka om någon i hushållet är sjuk, för att skydda sin egen personal.

Övriga branscher visar också på en sämre marknad över nästan hela linjen. Det är enbart två brancher som visar en viss uppgång mot 2021 och det är Flytt och Barnpassning.