Rut-sektorn växer även i april

Rut-sektorn växer även i april

Nu har vi fått in statistiken för april och vi ser glädjande siffror. Sektorn växer som helhet ca 9%, vilket innebär ett nytt rekord för en april-månad. Det är främst Hemstäd och Flytt som växer mest, även fast den relativa uppgången för barnpassning är absolut störst. Barnpassning är en av RUT-sektorns minsta bransch, och den har haft några tuffa år bakom sig. Så det är glädjande att se att vi noterar att det är den bästa månaden någonsin för sektorn.

De månadssiffror som rutbarometern baserar sin statistik på är när Skatteverket godkände utbetalningar av RUT-avdraget. Det innebär att själva arbetet kan ha utförts ca 1-2 månader innan avdraget blev godkänt.

Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Hemstäd

Hemstäd växer något mer än branschen. Vi noterar en uppgång på ca 10% och därmed också den bästa april-statistiken som vi på Rutbarometern uppmätt för städbranschen. Vi har tidigare funderat på om det kommer att bli en nedgång för branschen iom att vi har sjunkande real-löner just nu. Men det är inget vi ännu kan se i statistiken.

Övriga branscher:

För de övriga branscherna som vi följer så ser vi lite olika trender. Det är inte en generell uppgång för samtliga branscher, utan Trädgård och reparation av vitvaror ligger så gott som oförändrade mot fjolåret och IT-tjänster har faktiskt tappat en hel del. Troligtvis p.g.a. att vi arbetar till stor del från kontoren igen.

Flytt och Barnpassning växer däremot mot fjolåret med 10%, respektive 67%.