Fortsatt bra aktivitet i RUT-sektorn

Fortsatt bra aktivitet i RUT-sektorn

Vi står inför en höst som innebär en hel del utmaningar för RUT-sektorn. Hushållen i Sverige har inte haft en så pass utmanade tid framför sig på väldigt länge, och RUT-sektorn behöver starka hushåll som efterfrågar deras tjänster. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till i dessa tider, en av dem, RUT-avdragets framtid är nog av de mest glädjande ämnena att reflektera över. Det finns enbart ett politisk parti (V) som driver en linje mot RUT-avdraget och de ser ut att få mycket lite inflytande de kommande fyra året. Sektorn kan lugnt räkna med ett starkt RUT-avdrag, och fokusera på de övriga utmaningarna istället. En av dessa är den minskade köpkraften som hushållen kommer att märka av mer och mer i höst och vinter. Det är nu upp till branschen att vara flexibel och kunna hantera en eventuell svacka i efterfrågan. Rutbarometern kommer fortsatt analysera och följa branschen utveckling och följa eventuella trendbrott. Det är dock glädjande att se, att vi ännu inte kan se någon sådan svacka i statistiken. RUT-sektorn växte med 14% i jämförelse med augusti 2021.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, som vi har multiplicerat två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material för att beräkna hela marknadens omsättning.

Hemstäd

Vi noterar även att den största branschen inom sektorn, hemstäd, fortsätter att ha ett bra år. I augusti noterar vi en uppgång mot fjolåret på 16,5% vilket är ett rejält styrkebesked! Vi har dock noterat vissa röster från branschen som säger att hösten har börjat med en del inställda städuppdrag. Men det är många köpstarka hushåll som nyttjar tjänster från branschen, och med politiska åtgärder för att begränsa effekten av främst energipriserna, så kanske de avbokningar vi hört om – är av mer temporär natur.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, som vi har multiplicerat två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material för att beräkna hela marknadens omsättning.

Övriga branscher

Det som främst är värt att notera av de övriga branscherna, är att vi ser en väldigt stark utveckling för flytt-branschen. Flytt noterar vi hela 18% starkare än samma månad 2021. Samtidigt ser vi även en liten uppgång av trädgårdstjänster i jämförelse med fjolåret, en bransch som haft ett bra år – men i stort på samma nivåer som 2021. Men i augusti noterar vi uppgång i 5,5%.

Även barnpassning har ett mycket bättre år 2022 än fjolåret. Det är fortfarande en väldigt liten nisch inom RUT-sektorn – men vi noterar en nästan dubbelt så stor marknad i augusti 2022 än samma månad förra året.

IT-tjänster och reparation av vitvaror noterar vi längre nivåer på i år. Det är inga större rörelser, men indikerar ändå att branschen noterar större utmaningar i år.