Mars 1% högre 2023 än 2022

Mars 1% högre 2023 än 2022

Vi har nu fått in siffrorna från SCB för mars 2023. Rutbarometern undersöker och följer storleken på rutavdrag som godkänns varje månad. Det innebär att datan vi presentar för varje månad inte kommer att ändras i efterhand. Däremot finns det en viss spridning över vilka månader som själva rutarbetet är utfört. I mars godkändes främst arbeten som var utförda i februari, men även jobb i januari och mars finns i statistiken. Vi noterar, till vår stora glädje, att vi ännu inte sett någon tydlig inbromsning för sektorn i stort. En inbromsning vi på Rutbarometern befarat på grund av den ekonomiska turbulens som rått och fortsatt råder i Sverige.

Vi ser mycket positivt på sektorn på sikt. Inte minst nu när vi har en lönerörelse i Sverige som är historiskt hög med löneökningar på över 4% . Det tillsammans med en prognos om lägre kostnader för energi nu när våren har tagit med sig varmare temperaturer så tror vi inte att många hushåll som idag köper RUT-tjänster kommer behöva dra i handbromsen närmaste tiden. Vi noterar alltså en uppgång på ca 1% sedan förra året, vilket dock indikerar att vi har sett en minskning i antalet utförda timmar mot förra året. Rutbarometern har i tidigare inlägg noterat prisökningar i branschen på nära 10% under 2022, så marknaden borde vara 10% större i år, om antalet utförda timmar varit lika, vilket det alltså inte är.

Hemstäd

Den största branschen inom RUT-sektorn är professionell städning i hemmen, och vi noterar att den har ökat med ca 2% i jämförelse med fjolåret. Med samma logik som i ovan resonemang, så borde aktörerna i branschen ha noterat en nedgång i antalet utförda timmar.

Nu när vi inte ser samma tillväxt, som vi gjort tidigare år, så innebär det också att konkurrensen av konsumenterna blir hårdare. Tidigare har det funnits ett inflöde av nya kunder, men nu måste branschens aktörer attrahera kunder som redan konsumerar tjänster från andra aktörer, för att kunna växa.

Övriga branscher

Vi noterar att övriga branscher inte har rört sig nämnvärt mot förgående år. En stillastående marknad som många av branschernas aktörer måste övervintra. En mer stillastående omsättning i branscherna skapar även här ett behov av att alla aktörer måste konkurrera med varandra i högre grad.

Vi hoppas det inte innebär att priserna trycks ner, och att utförarna får sämre villkor. Utan att kvalité och nöjda kunder blir de mer avgörande faktorerna för att vinna kunder.