RUT-sektorn i juli 5% starkare än fjolåret

RUT-sektorn i juli 5% starkare än fjolåret

Trots att vi har en så pass hög inflation, och minskad köpkraft för hushållen i Sverige – så står RUT-sektorn fortsatt stark. Vi har tidigare skrivit att vi har noterat en prisökning i branschen på runt 10%, och ändå har vi sett att storleken på RUT-branschen 2023 har legat på ungefär samma nivåer som 2022 – vilket betyder att vi har haft en nedgång i antalet utförda timmar i branschen. Juli visar dock ett oväntat uppsving! Rutbarometern baseras på storleken RUT-avdrag som godkänts av Skatteverket en given månad. D.v.s. datumet då avdraget godkändes. Så tjänsterna utfördes troligen främst i juni och i viss mån även i maj.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Hemstäd är den bransch inom RUT-sektorn som har högst tillväxt i juli-statistiken mot fjolåret. Vi noterar den bästa juli-siffran hittills för branschen. En slutsats kan vara att de hushåll som är konsumenter av städtjänster fortsatt visar motståndskraft mot det ökade kostnadstrycket. Branschen skapar mängder av viktiga jobb för professionella städare, så att konsumenterna fortsatt prioriterar städtjänster är otroligt viktigt för sysselsättningen.

Övriga branscher

Trädgård växer med 6,5% mot fjolåret, och noterar därmed ett nytt rekord för en juli-månad. Det var en senare start än vanligt på säsongen p.g.a. en kall mars och april. Vi har nu statistik som visar att branschen vaknade till liv och haft hög aktivitet under årets andra kvartal.

Flytt tillhör en av de branscher som har ett tuffare år. Juli visar på en nedgång med -10% mot fjolåret. Däremot är nedgången i antalet bostadsaffärer större än så. Enligt mäklarstatstik.se har det gjorts hela 20% färre affärer i bostadsrätter och villor under årets första sju månader, i jämförelse med samma period 2022. Under denna tid har RUT-avdrag för flytt-tjänster minskat med 5%. Summa summarum är slutsatsen att, trots att flytt-tjänster minskat under 2023 så har andelen som anlitar flytt-tjänster ökat!

IT-tjänster minskar med -30%. Reparation av vitvaror är fortfarande en liten marknad, och är marginellt mindre 2023 än 2022.

Barnpassning ligger på en stabil nivå i jämförelse med fjolåret.