Om Rutbarometern


Rutbarometern drivs av TimeWave AB i samarbete med andra branschaktörer. Som leverantör av affärssystem för professionell hemservice har vi kommit att engagera oss i Rut-frågorna och vi är som sådan officiell remissinstans och har varit drivande vad det gäller Rut-avdragets utveckling allt sedan det infördes.

Via Rutbarometern försöker vi att objektivt bevaka Rut-branschen, regelverk och göra analyser över aktuell utveckling samt även analysera hur vi tror branschen kommer att utvecklas framöver.

Rutbranschens historiska utveckling 2007 – 2019