Om Rutbarometern


Rutbarometern är ett samarbete mellan Städbranschen Sverige och TimeWave AB.

Städbranschen Sverige är den ledande intresseorganisation inom städ- och rengöringsbranscherna och syftar till att samla alla branschverksamma inom området i en gemensam branschorganisation för att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen.

TimeWave AB är leverantör av affärssystem för professionell hemservice och har som sådan kommit att engagera sig i Rut-frågorna och TimeWave är som sådan officiell remissinstans och har varit drivande vad det gäller Rut-avdragets utveckling allt sedan det infördes.

Via Rutbarometern strävar vi efter att objektivt bevaka Rut-branschen, regelverk och göra analyser över aktuell utveckling samt även analysera hur vi tror branschen kommer att utvecklas framöver.