Året avslutas med en liten uppgång

Året avslutas med en liten uppgång

Nu har vi fått in siffrorna för årets sista månad. Rutavdrag som godkändes i december ligger 2 % högre än motsvarande månad förgående år. Det är glädjande att vi inte ser en starkare inbromsning, men tydligt är att tillväxttakten har stannat. Vi avslutar dock året med ett nytt rekord för sektorn. Totalt summerar rut-sektorn, inklusive moms, till 16,7 miljarder kronor under 2022. Det är uppgång från 2021 med 9,1%, eller 1,4 miljarder kronor.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Hemstäd ligger på ungefär samma nivå som föregående år, en marginell uppgång på ca 1 %. Totalt så summerar vi dock 2022 med ett nytt rekord för branschen. Totalt så omsattes, inklusive moms, ca 10,3 miljarder kronor inom professionell städning i hemmet, det är en uppgång med 11,3% mot 2021. Vi ser dock en prisökning i branschen i stort, så en observation är att den ökade omsättningen i branschen inte är driven av ett ökat nyttjade av städtjänster – utan den högre omsättningen förklaras till stor del av prishöjningar i branschen.

Övriga branscher

Övriga branscher utvecklas åt lite olika håll i december, men generellt är det väldigt små rörelser. Flytt-branschen utmärker sig genom att bryta sin nedåtgående trend som vi observerat under hösten. Trädgård fortsätter ligga på nästan exakt samma nivå som 2021, vilket branschen gjort under hela 2022. IT-tjänster har generellt haft ett tufft 2022 och avslutar året ungefär 17% under motsvarande samma period 2021.

One thought on “Året avslutas med en liten uppgång
  1. Hej Jack,

   Det rapporteras ju inte till Skatteverket som du vet, så svårt att veta exakt. Vi har heller ingen aggregerad statistik om detta från TimeWave men det kan ju vara värt att titta på lite framöver.

   Vänliga hälsningar
   Anders Bäckman
   Rutbarometern

Kommentarer är stängda.