Kategori: Statistik

Blogginlägget är skrivet utifrån statistik och speglar så långt som möjligt objektiv information.

Marknaden svagare i april, -7% mot fjolåret

Vi har nu fått in siffrorna för preliminära rut-avdrag för april-månad. Vi noterar en stor nergång mot fjolårets rekordsiffror. Vi är nu tillbaka på samma nivå som 2021. Det är främst trädgård och flytt som visar mycket svaga siffror, medan hemstäd har klarat sig jämförelsevis bäst inom hela rut-sektorn. Datan visar godkända rut-avdrag för respektive
Läs mer

Mars 1% högre 2023 än 2022

Vi har nu fått in siffrorna från SCB för mars 2023. Rutbarometern undersöker och följer storleken på rutavdrag som godkänns varje månad. Det innebär att datan vi presentar för varje månad inte kommer att ändras i efterhand. Däremot finns det en viss spridning över vilka månader som själva rutarbetet är utfört. I mars godkändes främst
Läs mer

Året avslutas med en liten uppgång

Nu har vi fått in siffrorna för årets sista månad. Rutavdrag som godkändes i december ligger 2 % högre än motsvarande månad förgående år. Det är glädjande att vi inte ser en starkare inbromsning, men tydligt är att tillväxttakten har stannat. Vi avslutar dock året med ett nytt rekord för sektorn. Totalt summerar rut-sektorn, inklusive
Läs mer

Oktober en bra månad för RUT-sektorn

I början av november tog vi del av siffrorna från Skatteverket avseende godkända RUT-avdrag under oktober månad. De godkända avdragen under oktober är till stor del arbeten som är utförda under september månad. Vi ser till vår ”förvåning” att vi har fortsatt en väldigt positiv rörelse i sektorn över lag. Totalt växer RUT-sektorn, gentemot förgående
Läs mer