2023 oförändrat jämfört med 2022

2023 oförändrat jämfört med 2022

Nu har vi fått in sifforna för årets sista månad och kan därmed summera helåret 2023. Vi noterar att marknaden totalt omsatte ungefär lika mycket 2023 som 2022. Totalt godkändes avdrag under 2023 för 16 653 miljarder kronor, inklusive moms. Det är en nedgång från 2022 då det godkändes avdrag för 16 696MSEK. Det är en ganska marginell nedgång på knappa 0,25%, men det är ett trendbrott och första gången i RUT-avdragets historia som vi ser en nedgång. Vi har tidigare på Rutbarometern resonerat att ”antal utförda timmar” har minskat under året, det blir tydligt nu när vi summerar helåret. Vi har observerat en prishöjning runt 10% för utförda tjänster, det tillsammans med en oförändrad marknadsomsättning betyder att det är färre utförda timmar 2023 än 2022.

Vi ser positivt på RUT-marknadens framtid, nedgång i antalet utförda timmar beror sannolikt på att hushåll valt att minska sitt nyttjande av RUT-tjänster p.g.a. ekonomiska anledningar. När ekonomin återhämtar sig, och räntan sjunker under andra halvan av 2024 så tror vi att det finns många hushåll som än en gång kommer ha utrymme att köpa RUT-tjänster.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive år, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Rutsektorn i december 2023

Rutsektorn i december gick ner med nästan 6% i jämförelse med december 2022. Vi ser en oväntat stor nedgång i december – det är nedgången i december som också gör att helåret 2023 blir en liten nedgång i jämförelse med året innan. December brukar alltid ha en positiv rörelse i jämförelse med november, vilket kanske beror på att många vill få in rut-ansökningarna innan årsskiftet. Men denna positiva rörelse uteblev i år, kanske har många företagare varit extra noga med ansökningarna och likviden under året.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Tittar vi hemstäd så ser vi samma effekt, d.v.s en nedgång på ungefär 6%. Totalt för 2023 omsatte marknaden 11,3 miljarder SEK (inklusive moms), att jämföra med exakt samma nivå 2022. På yttersta marginalen så ser vi att marknaden för hemstäd 2023 var 5 miljoner SEK större 2023 än 2022.

Övriga Marknader

Tittar vi på övriga marknader så ser vi lite spridda bud, trädgård som gått som tåget under året noterar en nedgång på 6%, i linje med sektorn i stort.