Rutmarknaden växer med 4% i april mot i fjol

Rutmarknaden växer med 4% i april mot i fjol

Vi har nu sammanställt statistiken för både mars och april från skatteverket. Det är något blandade siffror. Vi på rutbarometern sammanställer statistiken utifrån godkända RUT-avdrag som Skatteverket godkänt. Efter att en kund har betalat en faktura för ett RUT-uppdrag kan utförande företag ansöka om RUT-avdraget, det innebär att det är en viss fördröjning i statistiken utifrån när uppdraget de facto genomfördes. Men det är i regel ungefär 1 månads fördröjning, så många uppdrag i februari, får godkända rut-avdrag i mars.

Mars siffrorna visade på en nedgång på nästan 13,5% mot samma period föregående år. Det är anmärkningsvärt låga siffror. Det kan till de förklaras av att vi under februari och mars hade årets högsta elpriser, samtidigt som vi räntan var som högst. Det kan ha inneburit att många hushåll valde att pausa sin städning, eller minska sin omfattning.

April visar på något bättre siffror än 2023, en uppgång på 4% för sektorn som helhet. April visar säsongsenligt på lägre siffror och under maj och juni brukar marknaden vara som hetast. Vi följer noga marknaden och i början av juni kommer vi släppa statistiken för maj.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Hemstäd växer med blygsamma 1% mot fjolåret. Branschen ligger därmed för tredje året i rad på en omsättning runt 800MSEK. Det har varit en hel del prisökningar i branschen, så antal utförda timmar är lägre i april 2024 än motsvarande period förra och förrförra året.

Övriga branscher

Trädgård följer verkligen sin säsongsmässiga utveckling. Det är en bransch som till viss mån ligger i träda under vintern och blommar ut under vår, sommar och höst. Förra året i april hade branschen en märklig månad, det berodde på att vintern höll sitt grepp under hela mars, och att trädgårdssäsongen kom igång senare. Det gör att marknaden växer med hela 22% mot fjolåret, men sanningen är att den ligger något under nivåerna för både 2022 och 2021.

Flytt-tjänster är så gott som oförändrade från 2024, vilket indikerar att vi fortsatt har en tröghet i flyttmarknaden som helhet. Den tillväxt marknaden hade fram till 2022 låter vänta på sig.

Reparation av vitvaror visar högre siffror än tidigare, och vi hoppas att beteendet att reparera, framför att köpa nytt, fortsätter även när konjunkturen blir bättre.

Barnpassning minskar en hel del, och har bevisligen också en tuffare tid just nu, IT-tjänster går också trögt och är tillbaka på nivåerna från 2021.