Månad: juni 2024

Rutbarometern upp 1% i maj

Nu har vi sammanställt siffrorna från Skatteverket för maj. I maj ser vi alltid en säsongsmässig ökning gentemot april, vilket vi också gjorde detta år. Marknaden är, omsättningsmässigt, fortfarande stark. Tillväxten är borta, men vi ser ingen omsättningsmässig inbromsning av RUT-marknaden som helhet. Totalt växer marknaden med blyga 16MSEK i jämförelse med fjolåret, och ligger
Läs mer