Rutbarometern upp 1% i maj

Rutbarometern upp 1% i maj

Nu har vi sammanställt siffrorna från Skatteverket för maj. I maj ser vi alltid en säsongsmässig ökning gentemot april, vilket vi också gjorde detta år. Marknaden är, omsättningsmässigt, fortfarande stark. Tillväxten är borta, men vi ser ingen omsättningsmässig inbromsning av RUT-marknaden som helhet.

Totalt växer marknaden med blyga 16MSEK i jämförelse med fjolåret, och ligger därmed på samma nivå som 2023 och 2022.

Det som står ut i siffrorna i maj, är att Trädgårdstjänster gör en kanonmånad, och att Flytt har återgått till en växande trend!

Graf över Rutmarknadens utveckling
Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Hemstäd visar på ungefär samma siffror som marknaden i helhet, en marginell förändring mot föregående år. Vi såg en stark, säsongsmässig, ökning från april-siffrorna och utifrån ett historiskt perspektiv så är detta den 6:e starkaste månaden i Rut-branschens historia! Så det finns stort hopp att marknaden går mot en ljus framtid. Givet att hushållen fortfarande brottas med höga räntor och att det tidigare inflationstrycket fortfarande pressar hushållskassan, så blir det spännande att följa branschen när hushållens köpkraft ökar!

Övriga branscher

Trädgård och Flytt-branscherna har anledning att vara glada över maj-siffrorna. Båda branscher noterar ett nytt maj-högsta. Trädgård växer med ca 5% och flytt med 9% i jämförelse med samma period förra året. En otroligt fin vår har troligtvis bidragit till siffrorna, och vi ser nu tecken på att bostadsmarknaden vaknar till liv, och att fler personer har bytt adress.

IT-tjänster ligger en bit ovanför föregående väldigt tunga år. Så kanske ser vi en liten ljusning även där?

Reparation av vitvaror backar en bit från föregående år, och den trend vi har noterat med fler reparationer fick sig en törn i maj.

Barnvaktstjänster ligger också på en historiskt bra nivå, 2023 var rekordår, och 2024 är på samma nivå om man räknar januari-maj-siffrorna. Totalt har det omsatts ungefär 75MSEK i branschen under året.