RUT-marknaden +8% i februari

RUT-marknaden +8% i februari

Vi har nu sammanställt statistiken för årets andra månad, och det är med glädje vi noterar att storleken på preliminära rutavdrag som godkändes i februari 2024 är hela 8% mer än motsvarande siffra förra året.

Vi estimerar omsättningen, baserat på godkända avdrag, för branschen till över 1 miljard kronor i februari, det högsta siffran för en februari-månad någonsin. Det är generellt få godkända rutavdrag i februari, i jämförelse med övriga månader. Så mars-siffran bli extremt spännande att följa.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Hemstäd har också utvecklats åt samma håll som branschen i stort. En ökning på 8% jämfört med februari 2023. Ser vi en långsam vändning för branschen? Där de räntesänkningar som riksbanken har flaggat för, redan har spridit ett privatekonomiskt lugn för en del hushåll. Vi hoppas de bolag som kämpat i en tuffare vind under 2023 sakteligen kan se marknaden tina upp något. Mars-siffrorna blir därmed otroligt spännande att se även för hemstäd.

Övriga branscher

Trädgård är den enda branschen där vi ser en nedgång i jämförelse med 2023. Det är en otroligt låg nivå i februari varje år, men årets vintriga klimat har troligtvis lett till denna bottensiffra. Mars har börjat med vårklimat runt om i vårt land, så mars kommer troligtvis visa på gladare siffror.

Flytt visar på muntrare siffror, och ökar med ungefär 10% jämfört med februari 2023

Vitvaror är fortsatt på låga nivåer, men vi skönjer ändå en positiv trend, vilket kan innebära att det tuffa ekonomiska klimatet vi är inne i leder till att fler personer väljer att reparera snarare än att köpa nytt.

Barnpassning har också börjat året bra, och ligger på ungefär 15% högre nivåer än fjolåret.