Presentkort med Rut-avdrag nu möjligt

Presentkort med Rut-avdrag nu möjligt

1 januari 2020 infördes krav på elektronisk betalning vid köp av tjänster med Rut-avdrag.  I samband med att kravet infördes gjorde Skatteverket bedömningen att presentkort med rutavdrag inte längre var i enlighet med gällande lagstiftning och upphävde därmed sitt tidigare ställningstagande. I och med detta så fanns inte längre någon möjlighet att sälja presentkort som kunde användas för köp av rut-tjänster, och detta även om presentkortet i sig skulle vara digitalt.

Regelverket som syftar till att försvåra brottsliga upplägg baserade på Rut-avdraget är positivt för alla och gynnar även den stora majoriteten seriösa Rut-aktörer, men har samtidigt skapat en del problem. De Rut-företag som har erbjudit presentkortslösningar har tvingats ge upp en produkt som uppskattats av såväl dem själva som deras kunder.

Regelverket kvarstår, men sedan en tid tillbaka finns nu en lösning som medger Rut-företag att sälja presentkort i sitt eget namn och via sina egna kanaler men som samtidigt tar hänsyn till gällande lagkrav. Lösningen som är skapad av About Time AB medger att man som Rut-företag mycket enkelt integrerar en teknisk lösning på det egna företagets hemsida (plug-in) där besökare sedan kan köpa och lösa in presentkort. Den bakomliggande administration av inlösen samt övrig hantering sköts i sin helhet av About Time och försäljning, leverans och inlösen adderar ingen ytterligare administrativ börda jämfört med normal försäljning. För mer information och kontakt läs mer om presentkort för Rut-företag på smartapresentkort.se.