Rut-sektorn växer med 19% i maj!

Rut-sektorn växer med 19% i maj!

RUT-sektorn växer väldigt kraftigt i maj. Vi ser en brant ökning från april-siffrorna och noterar att marknaden växt med hela 19% i jämförelse med maj 2021. Det finns alltid en viss eftersläpning i de här siffrorna då vi visar värdet av de RUT-avdrag som blivit godkända i maj. Däremot säger de inte exakt hur stor sektorn var just i maj. Arbeten som får sitt RUT-avdrag godkänt i maj kan ha utförts tidigt i maj eller april eller t.o.m. i mars (eller ändå tidigare, men då är det nog snarare något enstaka underlag som har missats att skickas in till skatteverket). Som exempel kan återkommande hemstäd som utförs under mars faktureras i början av april. Fakturan betalas i slutet av april varpå ansökan görs till SKV som godkänner ansökan i början av maj. Rutbarometerns beräkningsmodell är dock konsekvent vilket gör siffrorna helt jämförbara över tid.

Att marknaden fortsätter växa, trots de turbulenta tider vi är i – är ett väldigt positivt tecken att den här sektorn är otroligt viktig både i högkonjunktur och lågkonjunktur.

Hemstäd:

Den bransch inom RUT-sektorn som växer kraftigast i maj (i belopp räknat) är också den största. Hemstäd. Det är väldigt glädjande att se att de tjänster som branschen erbjuder efterfrågas så kraftigt och vi kan notera en uppgång med över 21% i maj-siffrorna! Grattis alla fina företag som arbetar och kämpar i den här viktiga branschen.

Övriga branscher:

Vi ser att Trädgård växer fint under våren, men är nästan helt linjerad med nivåerna och utvecklingen som vi noterade 2021. Det är en välmående bransch, men vi ser ingen större tillväxt i sifforna under 2022.

Flytt växer fortsatt med en uppgång på ca: 16,5%

Våren verkar ha en peak varje år för vitvaru-reparationer, och precis som 2021 så tar den ett rejält kliv i maj-siffrorna.

Barnpassning är det största glädjeämnet i hela branschen och vi unnar verkligen de aktörer som erbjuder dessa tjänster, eftersom att de har haft några riktigt tuffa år. I jämförelse med maj 2021 så är maj 2022 nästan 80% högre! Kul!