Oktober en bra månad för RUT-sektorn

Oktober en bra månad för RUT-sektorn

I början av november tog vi del av siffrorna från Skatteverket avseende godkända RUT-avdrag under oktober månad. De godkända avdragen under oktober är till stor del arbeten som är utförda under september månad. Vi ser till vår ”förvåning” att vi har fortsatt en väldigt positiv rörelse i sektorn över lag. Totalt växer RUT-sektorn, gentemot förgående år med 12%, främst drivet av hemstäd som också växer. Det gör att oktober 2022 faktiskt är den tredje bästa månaden någonsin för sektorn. Effekterna av de höga elpriserna och räntehöjningarna har dock precis börjat kännas i plånböckerna, så det är fortsatt ”rött läge” där sektorn står inför en oviss period närmsta månaderna.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, som vi har multiplicerat två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material för att beräkna hela marknadens omsättning.

Hemstäd

Hemstäd växer med 14% i oktober i jämförelse med oktober 2021. Det är även den branschen inom rut-sektorn som är absolut störst. Det är ett tecken på att branschen fortsatt har ett bra momentum in i hösten och vi hoppas att kunderna fortsätter behöva dessa tjänster som, för många, har blivit en central del för att få ihop livspusslet. Att kunderna får mindre köpkraft, betyder inte att de fått mindre tid.

Övriga branscher

Det är flera branscher som går bra enligt oktober-statistiken. Nytt rekord noterar vi ifrån trädgårdsbranschen. Det är en uppgång från rekordmånaden oktober 2021 med några få procent, men ändå ännu en toppnotering!

Flytt visar också kraft, och den inbromsning vi såg i september-siffrorna uteblev helt denna månad. En uppgång mot oktober 2021 med hela 16,5%.

It-tjänser och vitvarurepearation visar sämre resultat och visar på en nedgång mot fjolåret.

Barnpassning visar, relativt, starka siffor mot fjolåret, men är fortsatt en väldigt liten bransch i sammanhanget.