Marknadstillväxten bromsar in i november

Marknadstillväxten bromsar in i november

För första gången på två år ser vi en RUT-marknad som bromsar in. RUT-sektorn har varit en framgångssaga sedan starten 2007, där marknaden vant sig vi en konstant tillväxt. Vi konstaterar att marknaden är lika stor som förra året, samma tid. Så vi ser ännu inte någon nedgång för marknaden, men vi kan konstatera en inbromsad tillväxt.

Vår RUT-barometer baseras på godkända avdrag från Skatteverket under varje given månad, det innebär att siffrorna i november främst baseras på arbeten utförda i september och oktober. Så siffrorna är jämförbara mellan åren, men visar alltså inte marknadens storlek för en viss månad.

Rent hushållsekonomiskt har vi haft en tuff höst där räntekostnaderna har ökat för alla med rörliga räntor, däremot har hushållen inte behövt hantera de rejält ökade el-priserna ännu. De kommer börja kännas av i december 2022 och troligtvis under hela första kvartalet 2023. Så marknaden kan ha en tuffare tid framför sig under de kommande månaderna. Däremot pekar det mesta på att både inflation och räntor kommer sjunka under 2023.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Hemstäd är så gott som oförändrad mellan november 2021 och november 2022. Vi kan konstatera att hela marknaden har bromsat in, och totalt så är vårt estimat att hela rut-sektorn har minskat med ungefär 14MSEK, där Hemstäd står för endast 1MSEK. Så vi kan konstatera att det lilla inbromsning vi ser, har drivits av de andra branscherna inom RUT-sektorn. Positivt är dock att konstatera att i jämförelse med november 2020 så är marknaden upp nästan 23%.

Marknaden för Hemstäd inklusive moms.

Övriga branscher

Vi noterar en liten uppgång bland Trädgårdstjänster och barnpassning. Trädgård har utvecklats generellt väldigt likt 2021 under hela året. Barnpassning har haft ett bra 2022, troligtvis på grund av att arbete på kontor har ökat igen.

Däremot ser vi en större inbromsning av Flytthjälp. Vi har samtidigt en inbromsad bostadsmarknad i Sverige, med färre bostäder som byter ägare. Så det är rimligt att vi ser en inbromsning av flytthjälp. Därmed tror inte vi på Rutbarometern att det beror på ett ändrat konsumtionsbeteende där fler vill flytta själva. När bostadsmarknaden tar fart igen, så kommer nog flytthjälp fortsätta att växa.