Rutsektorn upp 13% i jämförelse med fjolåret

Rutsektorn upp 13% i jämförelse med fjolåret

Vi har nu fått in siffrorna för godkända rut-avdrag under februari 2023 och noterar att skatteverket har godkänt avdrag för ett belopp som är 13% högre än samma månad 2022. Februari är alltid en svag månad för branschen, och det beror på att det är lägre aktivitet i branschen i främst januari – vilket syns i statistiken för februari. Det är däremot en tydlig indikation på att marknaden inte haft en, relativt säsongen, större inbromsning. Tvärt om. En inbromsning är något vi har befarat skulle ske iom den försämrade köpkraft som svenska hushåll drabbats av iom den höga inflationen.

Det som är värt att notera är dock att vi sett prisökningar i branschen, på nivåer runt 10%. Det gör att omsättningen på de här nivåerna indikerar att vi inte ser en tillväxt i branschen i termer av mer utförda timmar, utan att det är priset per timme som snarare ökat.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Hemstäd växer med hela 16% i februari i jämförelse med fjolåret. En ökning som alltså indikerar att det främst är hemstäd som stått för omsättningstillväxten i sektorn. Vi följer nu med stort nyfikenhet om mars-siffrorna kommer visa samma positiva trend som tidigare år.

Övriga branscher

Bland de övriga branscherna ser vi en omsättningstillväxt inom trädgårdstjänster på 10%, en oförändrad Flytt-bransch, en minskade bransch för IT-tjänster och en realativt stark månad för barnpassning.