Marknaden svagare i april, -7% mot fjolåret

Marknaden svagare i april, -7% mot fjolåret

Vi har nu fått in siffrorna för preliminära rut-avdrag för april-månad. Vi noterar en stor nergång mot fjolårets rekordsiffror. Vi är nu tillbaka på samma nivå som 2021. Det är främst trädgård och flytt som visar mycket svaga siffror, medan hemstäd har klarat sig jämförelsevis bäst inom hela rut-sektorn.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Hemstäd sjunker med -4% mot april 2022, vilket innebär det är den rut-bransch som klarat sig bäst. Det är dock en nedgång, vilket är första gången vi noterar en nedgång i april-siffrorna. Inte ens under Corona såg vi samma effekt. På två års sikt, i jämförelse med 2021 så noterar vi dock en uppgång på ca 6%.

Övriga branscher

Det som verkligen står ut i april 2023 är en väldigt svag efterfrågan för trädgårdshjälp. Vi noterar en nedgång på hela -21% vilket tar branschen tillbaka till 2019. Trädgård är dock en bransch som går i idé under vintern och vaknar till liv på våren. När solen lyser ringer telefonen, som en branschaktör utryckte sig. Detta år var mars/april väldigt kallt och vi hade en långsam vår, vilket dock har ändrats rejält nu i maj. Så en teori kan vara att kylan gjorde att vår-effekten för branschen har blivit fördröjd och vi kommer se en positivare marknad i maj och framåt.

Flyttmarknaden visar också svaga siffror och vi noterar en nedgång på nästan 13%.

Övriga branscher noterar viss nedgång, men i absoluta tal är nedgången marginell.