Rut-sektorn minskar med -3% under augusti

Rut-sektorn minskar med -3% under augusti

Färska siffror från Skatteverket för godkända RUT-avdrag under augusti 2023 visar på en nedgång med 3% i jämförelse med fjolåret. Hemstädbranschen visar på en något mindre nedgång, men även den en minskning. Augusti-siffrorna visar marknadens storlek baserat på hur stora rutavdrag som godkänts i augusti, och arbetet utfördes därmed troligtvis under främst juni och juli.

Nu är semestern slut för de flesta, räntan är högre än på längre och hushållens livspussel blir återigen en utmaning. Finns det tillräckliga finansiella marginaler hos hushållen för att fortsätta köpa stöd i vardagen?

Hemstäd

Hemstäd sjunker med 2% i augusti i jämförelse med fjolåret. Totalt beräknar vi att branschen omsatte ungefär 916MSEK. Det är en fortsatt starkt marknad, utifrån ett historiskt perspektiv. Men vi ser nu att marknaden har sjunkit fyra månader i rad. Kommer hushållen dra in på städtjänster under hösten, eller väljer man kanske att minska på antalet restaurangbesök eller kanske tom en något billigare resa, så att man kan fortsätta ha sin städhjälp? Vi följer branschen varje månad för att se hur det går.

Övriga branscher

Trädgård sjunker med 4% mot fjolåret och visar en avtagande takt. Flytt växer mot förgående månad men ligger hela 12% längre än fjolåret. Reparation av vitvaror visar sin starkaste tillväxt på länge, och växer med hela 57%. Ser vi en trend där hushållen väljer att reparera sina vitvaror istället för att köpa nytt?