Svagare siffror i september, -5% mot fjolåret

Svagare siffror i september, -5% mot fjolåret

Sifforna från SCB för godkända RUT-avdrag i september 2023 visar på en nedgång mot fjolåret. Vi noterar en marknad som är på samma nivå som 2021, så hela uppgången från rekordåret 2022 är borta. Vi ser ofta en mindre omsättningen på marknaden i september än i augusti, så det är förväntat att vi ser en minskning. Det är nu en nervös tid för branschen, där vi ännu inte vet om vi står inför en större inbromsning eller om marknaden ändå klarar sig. Det är hemstäd som står för nedgången i september-statistiken. Övriga branscher ligger på ungefär samma nivåer som rekordåret 2022.

Det förslag som regeringen lagt att öka beloppsnivåerna för ROT-avdrag, och separera RUT och ROT-avdragets maxnivå är en positiv nyhet i det här sammanhanget – och risken för en bortträngning av RUT-tjänster p.g.a. byggprojekt kommer försvinna. Men det blir för för heltåret 2024 som vi kommer se den positiva ändringen.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Vi noterar en större inbromsning för hemstäd, än för sektorn i stort. Hela -8% lägre rutavdrag godkändes i september 2023 än september 2022. Vi noterar t.o.m. på lägre nivåer än 2021. Vi har många år noterat en trend där marknaden bli mindre mellan maj – september, vilket vi noterar även i år. Så den stora frågan för branschen nu är om vi får en ökning i oktober, likt tidigare år.

Övriga branscher

Vi ser generellt ingen av de övriga branscherna bromsa in, såsom hemstäd har gjort. Trädgård ligger exakt på samma nivå som rekordåret 2022. Totalt sett, hittills i år, så ligger 2023 på högre nivåer än 2022.

Flytthjälp ligger också så gott som på förra årets nivå. Ingen inbromsning, men fortsatt är det positiva tongångar eftersom att antalet flyttar fortfarande ligger på längre nivåer 2023 än 2022.

Reparation av vitvaror är denna månads stora positiva nyhet. Det är fortfarande låga nivåer, men det verkar som att vi ser fler och fler som upptäcker fördelarna med att reparera vitvaror framför att köpa nytt. Positivt för denna bransch och för miljön!