Aktuell trend +3 %

Aktuell trend +3 %

Sektorn stiger i jämförelse mot november 2023. Det signalerar att vi fortsätter på samma spår som under hela 2023. Ingen större inbromsning, men väldigt låg tillväxt. De rörliga räntorna för hushållen har eventuellt börjat toppa, men elpriserna stiger och bunda lån som förfaller kommer troligtvis bindas om på högre nivåer. Så det är rimligt att anta att hushållen fortsatt står inför en utmanade tid, och vi tror att det kommer att bli värre innan det blir bättre.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Hemstäd växer med 1% i jämförelse med förgående år. Det är att betrakta som oförändrat.

Övriga branscher

Trädgård slår nytt novemberrekord i november-statistiken, och det är den näst högsta nivån någonsin för branschen. Så vi ser en fortsatt stark marknad och Trädgård lyfter hela branschen denna månad. Vi ser att övriga branscher ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare.