Rut-sektorn + 10% i mars jämfört med fjolåret

Rut-sektorn + 10% i mars jämfört med fjolåret

Vi har nu fått in siffrorna från mars och vi kan nu se om inbromsningen vi såg i februari har fortsatt. Vi skrev i inlägget i mars om en större inbromsning än väntat i februari – och resonerade kring om det kan vara en effekt av de geopolitiska spänningarna.

Vi kan glädjande nog meddela att det var en temporär nedgång och att branschen tagit ny fart och ligger 10% över mars 2021. Vi noterar ofta bra siffror i mars, och det är otroligt glädjande för alla entreprenörer som bidrar till denna viktiga bransch att vi inte ser någon stor inbromsning. Däremot har vi fortsatt ett högt inflationstryck som vi inte vet är temporärt p.g.a. de höga energi och drivmedelspriserna. Ifall det får en effekt på köpkraften hos konsumenterna av RUT-tjänster återstå att se. Vi fortsätter att följa branschen och ser hur trenden utvecklar sig.

Vi har multiplicerat rutavdraget två gånger samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material.

Hemstäd

Hemstäd växer också med ungefär 10%, liksom branschen i stort i jämförelse med fjolåret. Nedgången i februari var större än branschen i stort, så i jämförelse med februari 2022 så steg branschen rejält. Med en ökning på 60% från februari i år är det den högsta ökningen mellan två månader sedan vi på Rutbarometern noterat, sedan vi började följa statistiken!

Övriga branscher:

Vi ser uppgångar över nästan alla branscher som vi på Rutbarometern följer. Trädgårdstjänster ligger 16% över fjolårets siffror, och då måste noteras att Trädgård även växte rejält under 2020. Flytt fortsätter också sin positiva trend och ligger 13% över mars 2021.

IT-tjänster har däremot en negativ trend i jämförelse med 2021, och kanske har det att göra med att rekommendationerna för hemarbete p.g.a. smittspridningen av Corona nu är borta.

Barnpassning är fortfarande en av de minsta branscherna inom RUT-sektorn, men vi kan glädjande notera att branschen gör sin bästa månad någonsin. Vi hoppas att stålbadet är över för branschen och med slopade restriktioner för hemarbete så kanske vi kan få det bästa året hittills för bolagen som bidrar med denna viktiga tjänst för barnfamiljernas livspussel.