Bra tempo i branschen i september

Bra tempo i branschen i september

Rutbranschen är 21% större i september 2021, i jämförelse med fjolåret. Det är ännu en stark siffra från branschen som visar att vi har etablerat en ny högre nivå 2021. Ökningen, i jämförelse med fjolåret, är till stor del driven av Hemstäd (56%), men riktigt intressant är att Flytt-marknaden bidrar med hela 25% av tillväxten.
Läs mer

Nya rekordsiffror från branschen i april

Vi ser fortsatt en positiv utveckling för rutbranschen i april 2021. I jämförelse med samma månad förgående år så är branschen hela 15% större, vilket ger en tillväxt i arbetstillfällen i nästan samma nivå. Det är återigen ett bevis på vilka enormt positiva effekter rutavdraget har för arbetsmarknaden i Sverige. Kanske ännu viktigare nu när
Läs mer